VWO3
Op College Blaucapel maken we gebruik van de methode Moderne Wiskunde en van de TI-83.
In VWO3 behandelen we de boeken 3a VWO en 3b VWO. De leerlingen krijgen 3 of 4 uur lessen van 50 minuten per week.
De TI-83 wordt ook in VWO3 gebruikt.
Hieronder vind je een aantal opgaven uit diverse repetities.

Kies een onderwerp:
1 Exponentiële formules 6 Goniometrie 11 Grafieken en vergelijkingen
2 Projecties 7 Kwadratische functies 12A Grafen
3 Functies 8 Inhoud en oppervlakte 12B Breuken en functies
4 Statistiek 9 Nieuwe grafieken
5 Ontbinden in factoren 10 Meetkundig redeneren

Welke wiskunde moet je kennen als je naar VWO4 gaat?
Aan sommige van de onderstaande onderwerpen wordt nog gewerkt. Enkele onderwerpen zullen aan de lijst toegevoegd worden.
Kies een onderwerp:
Functie en domein Kwadratische functies  
Lineaire functies en grafieken Kwadratische vergelijkingen
Formules van rechte lijnen Exponentiële functies, procenten
Snijpunten van lijnen