VWO4
Op College Blaucapel maken we gebruik van de methode Moderne Wiskunde en van de TI-83.
In VWO4 behandelen we de boeken Wiskunde A1 deel 1 en deel 2.
De leerlingen krijgen 4 uur lessen van 50 minuten per week. Leerlingen met wiskunde A en wiskunde B zijn niet gesplitst, maar zitten in dezelfde klas.
Hieronder vind je een aantal opgaven uit diverse repetities.

Kies een onderwerp:
A1 Grafieken bij functies S1 Toeval
A2 Algebra S2 Telproblemen
A3 Veranderingen S3 Rekenen met kansen
A4 Exponentiële functies S4 Kansproblemen
A5 Periodieke functies S5 Kansverdelingen
A6 Machtsfuncties S6 De binomiale verdeling
A7 Logaritmische functies
A8 Standaard functies
A9 Hellingsgrafieken
A10 Rijen