VWO5 en VWO6 wiskunde A1 en A1,2
Op College Blaucapel maken we gebruik van de methode Moderne Wiskunde en van de TI-83.Moderne Wiskunde VWO bovenbouw A1 deel 3 Moderne Wiskunde VWO bovenbouw A2 deel 1
A1 Grafen en Matrices M1 Tekenen en zien
A2 Matrices vermenigvuldigen M2 Zien en rekenen
A3 Toepassingen met matrices M3 Lineair programmeren
S1 Statistische verwerking M4 Driehoeken
S2 Centrum- en spreidingsmaten   
S3 Verdelingen Moderne Wiskunde VWO bovenbouw A2 deel 2
S4 De normale verdeling A1 De afgeleide functie
S5 Werken met de normale verdeling A2 Functies differentiëren
S6 Hypothese toetsen A3 De kettingregel
   A4 Exponentiële en logaritmische functies
   A5 Optimaliseren