VWO5
Op College Blaucapel maken we gebruik van de methode Moderne Wiskunde en van de TI-83.

In VWO5 wiskunde B1 behandelen we uit de boeken Wiskunde B1 deel 3 (M1 t/m M2) en deel 4 (A1 t/m A7)
De leerlingen krijgen 2 uur lessen van 50 minuten per week en hebben vaak een extra "steun-uur" voor wiskunde.

In VWO5 wiskunde B1,2 behandelen we bovendien uit de boeken Wiskunde B2 deel 1 (M1 t/m M7) en deel 2 (A1 t/m A3)
De leerlingen krijgen 4 uur lessen van 50 minuten per week en hebben vaak een extra "steun-uur" voor wiskunde

Moderne Wiskunde VWO bovenbouw B1 deel 4
A1 Algebra (opgaven)
A2 Differentiëren (opgaven)
A3 Goniometrische functies (opgaven)
A4 Kettingregel (opgaven)
A5 Product- en quotiëntfuncties (opgaven)
A6 Integralen (opgaven)
A7 Exponentiële en logaritmische functies (opgaven)
A8 Differentiëren en integreren (opgaven)