Terug naar de homepage

Lijst van medewerkers
   
Angerra, Dr. Bjorn Econometrist en microbioloog. Promoveerde op ‘De microcosmos van de navel’ (Leiden 1998) en publiceerde over allerlei maatschappelijke aspecten van de samenleving. In zijn vrije tijd doet hij aan omfaloscopie.
Apo, L Wetenschapsjournalist, werkzaam voor het blad 'Natuur en samenleving'. Talloze publicaties op het gebied van de natuurwetenschappen en hun effecten op de maatschappij.
Arkel, P. van
(Pierre voor intimi)
Wiskundig analyticus en publicist. Secretaris van het Van Meegeren Genootschap. Werkt aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Maastricht en publiceerde 'A nilpotent simultaneous Frobenius splitting for closures of integer conjugacy classes of matrices'. Ontving de Prof. Dr. Kleermakers-prijs voor zijn inspanningen ten behoeve van het wiskunde-onderwijs.
Bruijn, Dr. Jacques de Studeerde in 1977 af aan de UVA (Nederlandse Taal- en Leterkunde) en haalde 4 jaar later zijn doctorstitel. Titel van zijn proefschrift was 'Histery and modern use of pseudo-isms in the Dutch Letters' (Geschiedenis en huidig gebruik van pseudo-ismen in de Nederlandse Letteren). Woont tegenwoordig in Nieuw Nickerie, Suriname. Heeft vier kinderen bij vijf verschillende vrouwen. In zijn vrije tijd bestudeert hij de trek van de blauw-witte zwaluw (Notiochelidon cyanoleuca).
Deboosere, Goedele Goedele Deboosere, geboren Steketee, stamt uit een eeuwenoud Zeeuws geslacht en studeerde filosofie en seksuologie in Gent. Zij promoveerde in Bayreuth op de invloed op Friedrich Nietzsche van de Friese zieneres Sara Troelstra ("Also sprach Sara Troelstra"). Na haar huwelijk met een populaire meteoroloog vestigde zij zich in Leuven. Zij doceert feministische hysteriografie en clitoridectomie aan de Franstalige universiteit van Glouvain-la-Neuve.
Dif, Perrus. Geboren in Hongarije. Werd docent aan het Yorkshire Bosh College in Wales. Verdere achtergrond onbekend.
Dijk, J. van Heeft een eigen bedrijf. Hij gek op vrachtauto's. Zo nu en dan leest hij wat en schrijft daar dan over.
Flatua, A. Werkte als lecturer aan de School of Modern History van The Queen's University of Belfast. Van 1991 tot 1993 bijzonder hoogleraar 'Educatie van en na het Interbellum' aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de werkgroep die de plannen ontwikkelt voor een kinderwerkplaats als onderdeel van het Herinneringscentrum Goudsberg.
Garderen, drs. P. van Schreef een ingezonden stuk. Lezer van historische publicaties. Weinig is over hem bekend. Hij heeft niet gepubliceerd over 'Sara Burgerhart', maar werpt zich wel op als kenner van de geschriften van Petrus Adrianus Geylianus, theoreticus van het Imperium Neerlandicum Magnum en doceerde daarover aan het College of Cymru te Aberystwyth
Jong de, A.M.G Docent Nederlandse literatuur aan het Instituut voor pluimvee in Barneveld. Staat bekend om zijn "andere kijk" op de literatuur in het algemeen. Wordt door sommige collega's als notoire dwarsligger beschouwd.
Klein-Optewinkel, dra. H. Volgde de kunstacademie in Parijs en Amsterdam en studeerde kunstgeschiedenis in Groningen. Alleenstaande moeder van twee kinderen. Conservator van de afdeling Zeventiende Eeuw van het Museum Boymans-Van Beuningen. Vanaf 1998 geeft zij lessen kunstbeschouwing aan volwassenen.
Korte, drs. Abdallah Werd als Jochem de Korte geboren in Emmer-Compascuum. Ging in Emmen naar de middelbare school. Studeerde in de informatica af op een Koranschool in Pakistan. Publiceerde o.a. in de The Arabic Nigths en vertolkte in 2006 de hoofdrol in de musical Scheherazade.
Kuszczynka, Moritz Vluchtte kort voor de Praagse Lente (1968) uit voormalig Tsjecho-Slowakije en maakte zijn opleiding af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Schreef 'The idea of the Universal specialist', in: Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities, 50. (Rodopi; Amsterdam Atlanta, 1997) Heeft nu een sabbatical year. Hij nam samen met anderen het initiatief tot de oprichting van de Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenliteraturforschung en is nauw betrokken bij de uitgave van het jaarboek van dat instituut.
Mets, dr. F. W. Gepensioneerd lector in de natuurkunde aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). Schreef onder meer 'Enkele aantekeningen ter inleiding, aanvulling en verantwoording'. Door zijn belangstelling voor wintersport raakte hij geïnteresseerd in de transfusievormen van sneeuw.
Mieremet, R Een alrounder die vooral de vakgebieden rond Dyslexie, hoogbegaafdheid, dyscalculie en apneu heeft bestudeerd. Heeft regelmatig gepubliceerd in Psychology Today en in Psychology Science Quarterly. Is helaas vergeten hoeveel kinderen hij heeft.
Outweven, drs, W. van Was musicoloog en journalist bij de Telegraaf. Sinds tien jaar werkt hij als docent Nederlands op zwarte scholen in Amsterdam, aanvankelijk op een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo, daarna op een vmbo, tegenwoordig op een praktijkschool, de laagste onderwijsvorm vóór het speciaal onderwijs.
Saluta, drs. H. Leraar Algemene Natuurwetenschap te Zoetermeer. Van origine organisch bioloog. Noemt zich cannabist.
Sietsema, W. Leraar Nederlands, is gespecialiseerd in de analfabetisering van dyxlectische leerlingen. Is woonachtig in het Noorden van Nederland.
Siperkov, prof. dr. F.R. Emeritus hoogleraar natuurkunde. Gespecialiseerd in krachtstroom vectorvelden. Bestudeert als hobby de werken van van Meegeren en geeft daar regelmatig lezingen over. Schreef ook o.a. "Onder Hoogspanning Een Persiflage op Regering en Koningshuis" en speelt in een Zigeunerorkest.
Strenda, dr. E.B. (Hilvarenbeek 1955) Studeerde geschiedenis en filosofie in Amsterdam. Doet sociaal werk in achterstandswijken op het platteland. Promoveerde op "Bijdragen aan de fenomenologie van de heemkunde, in het bijzonder betreffende Brabant". Referent van het Genootschap.
Tannes, drs. W. Volgde een studie wiskunde aan de Open Universiteit. Medewerker Toegepaste Wiskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Publiceerde over chaostheorie en over de Laplace transformatie.
Vries, J.J. de (Jurriën) Deed examen M.O. -B aan de COCMA . Studeerde Nederlands en Algemene literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkte als bureauredacteur bij Sdu Uitgevers. Werkt nu als leraar Nederlands en aardrijkskunde aan het Comenius College in Zwolle.
Zijl, dr. D. ten Studeerde geneeskunde in Leuven. Promoveerde cum laude op het onderwerp "De Body-Mass-Index van Adolphe Quetelet" en is sindsdien specialist in diëten. Weegt slechts 73,5 kg bij een lengte van 185,7 cm en heeft een nevenbetrekking op zijn boerderij in Jerez de la Frontera (Spanje).---einde(12-05-2011)---

Terug naar de homepage